CATALOGUE

LATEST ARRIVALS

( ארדר, יורם. פוליאק, מאירה (ע

תור הזהב הקראי

אנתולוגיה של היצירה הקראית במאות התשיעית עד השתים-עשרה

Erder, Yoram; Polliack, Meira

The Golden Age of Karaism

A Hebrew Anthology of Karaite Literature from the 9th to the 12th C

605 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $82.90

Archeology and History Biblical and Jewish Studies

ניצן, יהונתן. ביכלר, שמשון

ההון ושברו

Nitzan, Jonathan; Bichler, Shimshon

Capital and its Crisis

602 p. Hebrew

Haifa 2022

Price (inc. Shipping): $70.90

Archeology and History

נגבי, משה

חופש העיתונאי וחופש העיתונות הישדאל

דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית. מהדורה מעודכנת

Negbi, Moshe

Freedom of the Journalist and Freedom of the Press

Media Law and Ethics. 2nd ed

463 p. Hebrew

Raanana 2020

Price (inc. Shipping): $66.90

Legal Studies Middle East Studies

שלום, שרון

גניזה חיה

התגבשות התורה שבעל פה בקרב יהדות אתיופיה

Shalom, Sharon

A Living Genizah

Oral Law in Ethiopian Jewish Theology and Practice

346H 3E p. Hebrew/English

Raanana 2022

Price (inc. Shipping): $55.40

Biblical and Jewish Studies

פלדנקרייז, משה

שכלול היכולת

הלכה למעשה

Feldenkrais, Moshe

Improving Ability

Theory and Practice

215 p. Hebrew

Haifa 2022

Price (inc. Shipping): $52.90

Medicine Psychology / Sociology / Education

שחף, עמליה

ילדות במרחב רדיקלי

סיפורם של ילדי דור המייסדים בחברון, 1971-1968

Shahaf, Amalia

Childhood in a Radical Space

The Story of the Children of the Founding Generation in Hebron 1968-1971

283 p. Hebrew

2022

Price (inc. Shipping): $38.40

Middle East Studies Psychology / Sociology / Education

(בן לולו, אלעזר. שיף, עופר (ע

התנועה הרפורמית בישראל

מבטים על זהות ועל קהילה

Ben-Lulu, Elazar; Shiff, Ofer (eds)

The Reform Movement in Israel

Perspectives on Identity and Community

390H 24E p. Hebr./Engl. abstracts

Beer Sheva 2022

Price (inc. Shipping): $57.90

Biblical and Jewish Studies Psychology / Sociology / Education

דיסקין, טליה

לדשון החוק ושפת הילדים

משפט וחברה בעיתונות הילדים בעשור הראשון למדינת ישראל

Diskin, Talia

The Law and the Child

Legal and Social Discourse in Children's Journalism During Israel's First Decade

231H 4E p. Hebrew

Beer Sheva 2022

Price (inc. Shipping): $58.90

Linguistics

דותן, אייל

מקריות

בספרות, בתיאטרון, בחיי היומיום

Dotan, Eyal

Chance

In Literature, Theory and Everyday Life

189 p. Hebrew

Tel Aviv 2022

Price (inc. Shipping): $48.40

Psychology / Sociology / Education

רובינוב, ויקטור

חלום הפירוש

Rubinov, Victor

The Dream of Interpretation

410 p. Hebrew

Tel Aviv 2022

Price (inc. Shipping): $56.40

Psychology / Sociology / Education

שוקד, משה

תמונות מפסיפס אתנוגרפי

מפגשים, חוויות ותובנות

Shokeid, Moshe

Fragments from an Ethnographic Mosaic

Encounters, Reflections, Insights

235 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $49.40

Psychology / Sociology / Education

לוין, איתמר

יומם ולילה

חמישים אירועים בתולדות השואה

Levin, Itamar

Day and Night

Fifty Events in the History of the Holocaust

178 p. Hebrew

2020

Price (inc. Shipping): $44.40

Shoa

וייס, הלל

קול הדם א

מבחר מחקרים ומאמרים על יצירת ש"י עגנון

Weiss, Hillel

The Voice of Blood Volume A

571 p. Hebrew

2022

Price (inc. Shipping): $62.90

Literature

Berg, Simon

Insights into the Dead Sea Scrolls

Society and Religion During the Second Temple Period. The Scrolls and Christianity. 2nd updated ed

283 p. English

2022

Archeology and History Biblical and Jewish Studies Serials

פדיה, חביבה

מרחב ומקום

מסה על הלא-מודע התיאולוגי-פוליטי

Pedata, Haviva

Expanses

An Essay on the Theological and Political Unconscious

381 p. Hebrew

Tel Aviv 2011

Price (inc. Shipping): $36.90

Biblical and Jewish Studies Philosophy and Classics Psychology / Sociology / Education

דוד, עודד

סודות הראי"ה

מבוא לקבלת הרב קוק

Avid, Oded

An Introduction to the Kabala of Rav Kook

300 p. Hebrew

Kiryat Gat 2022

Price (inc. Shipping): $58.40

Biblical and Jewish Studies

(רום-שילוני, דלית (ע

(בית מקרא סז:ב (תשפ"ב

כתב עת לחקר המקרא ועולמו

Rom-Shiloni, D. (ed)

Beit Mikra 67:2 (2022)

Journal for the Study of the Bible & Its World

212H 10E p. Hebr./Engl. abstracts

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $59.40

Biblical and Jewish Studies Serials

כהנא, מנחם יצחק

דרש המזהיר

ותרומתו למחקר ספרי דברים ומכילתא דברים

Kahana, Menahem I.

Derash Hamazhir and its Contribution to th Research of Sifre on Deuteronomy and Mekhilta on Deuteronomy

308 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $63.90

Biblical and Jewish Studies

יפת, שרה

מחקרי מקרא

אסופות כא

Japhet, Sara

Biblical Studies

Acad of Hebrew Language Studies XXI

480 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $74.40

Biblical and Jewish Studies Linguistics Serials

סנקא

אגאממנון. אידיפוס

תרגמה מרומית והוסיפה מבוא, הערות ומפתחות רחל בירנבאום

Seneca, Lucius Aenneus

Agamemnon. Oedipus

E Latino in Hebraicum sermonem vertit, prolegomena scripsit, adnotationes indicesque adiecit Rachel Birnbaum

311 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $57.90

Literature

פריה, חביבה

השם והמקדש במשנת ר, יצחק סגי נהור

עיון משווה בכתבי ראשוני המקובלים

Pedaya, Haviva

Name and Sanctuary in the Teaching of R' Isaac the Blind

A Comparative Study in the Writings of the Earliest Kabbalsits

345 p. Hebrew

Jerusalem 2001

Price (inc. Shipping): $63.40

Biblical and Jewish Studies

בר, פועה

גאו-אקולוגיה של דיונות במישור החוף של ישראל

Bar, Pu'a

Geo-Ecology of Dunes in the Coastal Plain of Israel

230 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $69.90

Middle East Studies

יום-טוב, יורם. בר-עוז, עיא

הכחדות ותמורות

עולם החי בעברה של ארץ ישראל

Yom-Tov, Yoram; Bar-Oz, Aya

Extinct and Evolved

224 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $86.90

Archeology and History Middle East Studies

ברג, אביחי

ודרך אין אחרת

לוחמי תש"ח בסיפורם אישי על הקמת המדינה

Berg, Avichai

The Only Way

287 p. Hebrew

Tel Aviv 2021

Price (inc. Shipping): $53.40

Archeology and History Middle East Studies

(חובב. צור. בן ברוך (ע

קטינים בהליך פלילי

פוגעים, נפגעים ועדים

Hovav; Zur; Ben-Baruch (eds)

Minors in Criminal Proceedings

Offenders, Victims and W94itnesses

420 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $57.40

Legal Studies Psychology / Sociology / Education

Ludwig Mayer Jerusalem Ltd.

Israel's First Quality Bookstore (est. 1908)
4 Shlomzion Hamalka St.
P.O.B. 1174
Jerusalem 9101002
Israel
CLICK TO FIND US ON GOOGLE MAPS

Opening Hours
Sunday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00
Monday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00
Tuesday 8:00 - 13:00
Wednesday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00
Thursday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00

T: 972 2 6252628
F: 972 2 6232640
M: mayerbooks [at] gmail [dot] com