CATALOGUE

LATEST ARRIVALS

ברייר, עידן

העידן הבין-לאומי

(יחסים בין-לאומיים בתקופת אל-עמארנה המורחבת (1200-1460 לפה"ס

Breier, Idan

International Relationships in the Extended El-Amarna Period (1460-1200 BC)

Superfluity in Hebrew Literature 1907-2017

357 p. Hebrew

Ramat Gan 2021

Price (inc. Shipping): $53.90

Archeology and History

סוקר-שווגר, חנה

מחשבות מיותרות

עדפות בספרות העברית 2017-1907

Soker-Schwager, Hanna

Excess Thought

Superfluity in Hebrew Literature 1907-2017

463 p. Hebrew

Ramat Gan 2022

Price (inc. Shipping): $59.40

Literature

אוחנה, מיכל

עיונים בהגותו של ר' שאול סיררו

פרק בתולדות ההגות היהודית בפאסס' מחשבות

Ohana, Michal

Studies in the Thought of R' Shaul Serero

A Chapter in the History of Jewish Thought in Fez

277 p. Hebrew

Ramat Gan 2021

Price (inc. Shipping): $47.40

Biblical and Jewish Studies Philosophy and Classics Serials

(חזן, אפרים. שמידמן, אבי (ע

דבר תקווה

מחקרים בשירה ובפיוט מוגשים לפרופ' בנימין בר-תקוה. מסורת הפיוט ה-ו

Hazan, Ephraim; Shmidman, Avi (eds)

A Word of Hope

Studies in Poetry and Piyyut Presented to Professor Binyamin Bar-Tikva. Piyyut in Traditiom vol. 5-6

442H 35E p. Hebrew/English

Ramat Gan 2017

Price (inc. Shipping): $77.40

Biblical and Jewish Studies Linguistics Literature Serials

בן-אריה, דרור

מקרנה אברם לאברהם דבלמש

דקדוק שיטתי ומקיף של השפה העברית ברוח הדקדוק הספקולטיבי

Ben-Arie, Dror

Abraham De Balmes's Miqneh Abram (Peculium Abrae)

A Systematic and Comprehensive Grammar of the Hebnrew Language in the Spirit of Speculative Grammar

418 p. Hebrew

Ramat Gan 2022

Price (inc. Shipping): $68.40

Linguistics

דדה קורטוק

אפוס טורקי. תרגם יואל שלום פרץ

The Book of Dede Kortuk

The Turkish Epic trsl. by Yoel Shalom Perets

220 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $43.90

Literature Middle East Studies

שנהב-שהרבני, יהודה

סיפור שמתחיל בגבות של ערבי

תרגום בדיאלוג עם אליאס ח'ורי

Shenhav-Shahrabani, Yehouda

A Story that Begins with an Arab's Eyebrows

Translation in Dialogue with Elias Khoury

144 p. Hebrew

Ramat Gan 2020

Price (inc. Shipping): $32.90

Biographies Literature Middle East Studies

Bagatti, Bellarmino

The Church from the Circumcision

Jerusalem

Price (inc. Shipping): $110.30

Archeology and History Middle East Studies

Bagatti, Bellarmino

The Church from the Gentiles in Palestine

Jerusalem

Price (inc. Shipping): $110.30

Archeology and History Middle East Studies

Buscemi, Alfio Marcello

Gli Inni di Paolo

Una Sinfonia a Christo Signore

Jerusalem

Price (inc. Shipping): $60.50

Archeology and History Biographies Philosophy and Classics

Buscemi, Alfio Marcello

San Paolo

Vita - Opera - Messagio

Jerusalem

Price (inc. Shipping): $60.50

Archeology and History Biographies Philosophy and Classics

Molinaro

Ha Parlato nel Figlio

Price (inc. Shipping): $43.40

Ibrahim, Najib

Gesu Cristo Signore dell'Universo

Italian

Jerusalem

Price (inc. Shipping): $60.50

Archeology and History Philosophy and Classics

עוז, דניאל

אוסף צדפים

Oz, Daniel

Seashell Collection

120 p. English

Rishon LeZion 2022

Price (inc. Shipping): $44.90

Biographies Literature

מג'לי, נזיר

האחריות של המיעוט

Maggally, Nazir

The Responsibility of the Minority

260 p. Arabic/Hebrew

Rishon LeZion 2022

Price (inc. Shipping): $46.90

Archeology and History Middle East Studies

(תידור באומל-שוורץ, יהודית. רפאל, שמואל (ע

חוקרים זוכרים

המחקר כזירת זיכרון: צאצאים לשורדי שואה בחזית המחקר

Tydor Baumel-Schartz, Judith; Refael, Shmuel (eds)

Researchers Remember

Research as an Arena of Memory Among Descendants of Holocaust Survivors. A Collected Volume of Academic Autobiographies

303 p. Hebrew

Rishon LeZion 2022

Price (inc. Shipping): $52.90

Biographies Psychology / Sociology / Education Shoa

ארונובסקי, דוד. סספיר, גדעון

הסיפור של השבת

השבת הציבורית בישראל: מבט לעבר, להווה ולעתיד

Aronovsky, David; Sapir, Gideon

The Story of Shabbat

437 p. Hebrew

Rishon LeZion 2022

Biblical and Jewish Studies

Collins, Kenneth; Kottek, Samuel; Paavilainen, Helena (eds)

Ma'ase Tuvia (Venice 1708)

Tuviya on Medicine & Science. With a Foreword by Fred Rosner

299 p. English

Jerusalem 2021

Price (inc. Shipping): $47.40

Archeology and History Biblical and Jewish Studies Medicine

(הר-שפי, סיון. כהן, יצחק (ע

הזדהרות

על תורת הסוד בשירה העברית. משיב הרוח. כתב עת שירה יהודית ישראלית פג - קיץ תשפ"ב

Har-Shefi, Sivan; Cohen, Yitshaq (eds)

Shining

Kabbala in Hebrew Poetry. Mashiv har'uah 83

139 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $23.40

Biblical and Jewish Studies Literature Serials

שלום, דני

מטוסים בערפל הקרב ב

חיל האויר במלחמת יום כיפור 1973 - כגרך ב

Shalom, Danny

Fighters in the Fog of War 2

The Israeli Airforce in the October 1973 War

1244 p. Hebrew

Rishon LeZion 2022

Price (inc. Shipping): $60.90

Archeology and History Middle East Studies Serials

(שרון, אסיה (ע

האור הנפלאי של היומיום

שירת יוסף שרון ופעילתו במרחב הספרותי

Sharon, Assia (ed)

The Magical Light of the Everyday

Yoseph Sharon's Poetry and Literary Work

237 p. Hebrew

Tel Aviv 2022

Price (inc. Shipping): $43.90

Literature

מאיר דבירי, מינה

ארץ בלפור

המחאה, נתניהו ואני

Me'ir Dviri, Mina

Balfour

The Protest, Netanyahu and Me

105 p. Hebrew

Tel Aviv 2022

Price (inc. Shipping): $29.90

Archeology and History Middle East Studies

לביא, אהרן אריאל

שבע

רעיונות כלכליים וחברתיים בהשארת שנת השמיטה

Lavi, Aharon Ari'el

Seven

Economic and Social Reflectons on the Shmita Year

207 p. Hebrew

2022

Price (inc. Shipping): $45.90

Biblical and Jewish Studies

גרעמלסהאוזן, הנס יאקוב כריסטופל פון

ההרפתקן סימפליציסימוס התם

תרגם מגרמנית עדו אברבאיה

Grimmelshausen, Hans-Jakob Christoffel von

Der abenteuerliche Simplicissimus

trsl

423 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $54.90

Archeology and History

פלקוב, יעקב

בין היטלר לצ'רצ'יל

שני סוכנים יהודים ומאמץ הביון הבריטי למנוע הסכם חשאי בין ממשלת פולין העולה לגרמניה הנאצית

Falkov, Yaacov

Between Hitler and Churchill

Two Jewish Agents and the Effort Made by British Intelligence to Prevent Secret Polish-Nazi Collusion

331 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $47.40

Archeology and History

Ludwig Mayer Jerusalem Ltd.

Israel's First Quality Bookstore (est. 1908)
4 Shlomzion Hamalka St.
P.O.B. 1174
Jerusalem 9101002
Israel
CLICK TO FIND US ON GOOGLE MAPS

Opening Hours
Sunday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00
Monday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00
Tuesday 8:00 - 13:00
Wednesday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00
Thursday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00

T: 972 2 6252628
F: 972 2 6232640
M: mayerbooks [at] gmail [dot] com