CATALOGUE

LATEST ARRIVALS

פרידמן, דניאל

המשפט

(מבט כללי (קצת ספקני

Friedman, Daniel

Law

A Dubious Perspective

456 p. Hebrew

2024

Price (inc. Shipping): $76.90

Biblical and Jewish Studies Literature Philosophy and Classics

(לאופר, שלמה (ע

כרמל 23

כתב-עת לשירה. 2023

Laufer, Shlomo (ed)

Carmel 23

Poetry Magazine

133 p. Hebrew

Jerusalem 2023

Price (inc. Shipping): $55.40

Literature Serials

רז, אדם

הדרך לשבעה באוקטובר

בנימין נתניהו, הנצחת הסכסוך והידרדרותה המוסרית של ישראל

Raz, Adam

The Road to October 7th

Benjamin Netanyahu, The Production of the Endless Conflict, and Israel's Moral Degradation

Hebrew

Haifa 2024

Price (inc. Shipping): $58.40

Archeology and History Middle East Studies

גיטלמן, אביבה

תיאולוגיה אישית

על הזמן והנס ב'כוכב הגאולה' לפרנץ רוזנצוויג

Gitelman, Aviva

Personal Theology on Time and miracle in the "Star of Redemption" by Franz Rosenzweig

374 p. Hebrew

Tel Aviv 2024

Price (inc. Shipping): $58.40

Biblical and Jewish Studies Philosophy and Classics

נצר, רות

קרל גוסטב יונ

הלא-מודע הקולקטיבי והמיתולוגיה הגרמנית בצל הנאציזם. ס' פרשנות ותרבות

Netzer, Ruth

Carl Gustav Jung

The Collective Unconscious and German Mythology in the Shadow of nazism

343 p. Hebrew

Jerusalem 2024

Price (inc. Shipping): $72.40

Archeology and History Biographies Psychology / Sociology / Education Serials Shoa

בקי, רוברטו

האדם שמאחורי הסטטיסטיקה

ריאיינה וערכה: מרגלית בז'רנו

Bachi, Roberto

The Man Behind the Statistics

Interviewer and Editor: Margalit Bejarano

274 p. Hebrew

Jerusalem 2024

Price (inc. Shipping): $72.40

Biographies

פורטוגלי, יובל

המהפכה העירונית השנייה

מורכבות, קוגניציה והמבט מן הפריפריה הישראלית-פלסטינית

Portugali, Yuval

The Second Urban Revolution

Complexity, Cognition and the View from the Israeli-Palestinian Periphery

473 p. Hebrew

Tel Aviv 2023

Price (inc. Shipping): $68.90

Archeology and History Psychology / Sociology / Education

(חלוזין-דברת. שורץ. קוטףץ חוברס. לביא (ע

לחשוב על האוניברסיטה

ידע, פוליטיקה ואקדמיה בישראל

Chalozin-Dovrat et al (eds)

Thinking About the University

Knowledge, Politics and Academia in Israel

498 p. Hebrew

Tel Aviv 2024

Price (inc. Shipping): $64.60

Archeology and History Middle East Studies Psychology / Sociology / Education

למפרט, חן

שפה של אמפתיה

Lampert, Khen

The Language of Empathy

337 p. Hebrew

Tel Aviv 2022

Price (inc. Shipping): $58.90

Philosophy and Classics Psychology / Sociology / Education

ליבוביץ, ישעיהו

שיחות על תורת הנבואה

פרקים נבחרים ב"מורה נבוכים" של הרמב"ם

Leibowitz, Yeshayahu

Revelation

A Discussion of Selected Chapters of the "Guide for the Perplexed" of Maimonides

860 p. Hebrew

Price (inc. Shipping): $71.40

Biblical and Jewish Studies Philosophy and Classics

שחורי, אילן

תל אביב שלי

תולדות תל אביב על פי מעל מאה שנה בעין חוקרת

Shchori, Ilan

My Tel Aviv

The History of Tel Aviv

435 p. Hebrew

2024

Price (inc. Shipping): $82.40

Archeology and History Middle East Studies Travel and Reference

(אברהמי, יצחק (ע

פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס

שנות 19944-1710. לאדינו עם תרגום לעברית ומבוא בצרפתית

Avrahami, Itshaq

Le Memorial de la communaute Israelite Portugaise de Tunis

1710-1944. Ladino w. Herbrew Trsl & French Intr.

340 p.

Lod 1997

Price (inc. Shipping): $88.90

Archeology and History Biblical and Jewish Studies

ירום, ניצה

מצפן לטפול בזמננו

החברתי כאישי בחדר הטיפול

Yarom, Nitza

A Compassfpr Psychotherapy Today

The Social as Personal in thed Consulting Room

177 p. Hebrew

Tel Aviv 2022

Price (inc. Shipping): $52.40

Psychology / Sociology / Education

(חבין, עדי (ע

עלילה מקומית

קבוצה תיאטרון רות קנר

Havin, Adi

A Local Tale

Ruth Kanner Theatre Group

188 p. Hebrew

Tel Aviv 2019

Price (inc. Shipping): $73.40

Arts and Architecture

Chawin, Adi; Gough, Richard (eds)

In Praise of Side-Ways

Storytelling Journeys of the Ruth Kanner Theatre Group

430 p. English

Price (inc. Shipping): $90.40

Arts and Architecture

Ben-Tor, Amnon

Hazor

Canaanite Metropolis, Israelite City. Expanded Edition 2023

254 p. English

Jerusalem 2023

Price (inc. Shipping): $117.40

Archeology and History

רוזנטל, דוד

אסופת מאמרים בחקר התלמוד

2 כרכים

Rozenthal, David

Collected Essays in Talmudic Studies

Catalogue & Studies

892 p. Hebrew

Jerusalem 2024

Price (inc. Shipping): $112.40

Biblical and Jewish Studies

אלדר, אילן

פרקי הוריית הקורא

מבחר טקסטים בתורת הקריאה במקרא. בליווי תרגום לעבריתיים, מפרשים ומדרשים קדומים. עדה ולשון. פרסומי המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל. כח

Eldar, Ilan

Chapters from the Medieval Treatise Horayat Haqore

Selected Texts about the Accentuation of the Hebrew Bible Edah velashon 38

570 p. Hebrew

Jerusalem 2024

Price (inc. Shipping): $75.90

Serials

ז'בוטינסקי, זאב

ארץ-ישראל ד

כתבים

Jabotinsky, Zeev

Eretz Israel IV

Ideologcal Writings. Ed. Arye Naor

418 p. Hebrew

Tel Aviv 2024

Price (inc. Shipping): $64.40

Archeology and History Middle East Studies Philosophy and Classics Serials

קרופ, רחל

עומדת אני בשעריך, ירושלים

שירים

Kroupp, Rachel

Oh Jerusalem, at your gates I stand

poems

88 p. Hebrew

2024

Price (inc. Shipping): $62.40

Literature

שלום, דני

נתיבי אוויר ורוחות מלחמה

התעופה האזרחית והצבאית בארץ ישראל בימי המנדט 1948-1920

Shalom, Danny

Air Routes & Winds of War

Civil & Military Aviation in Palestine Mandat Years - 1920-1948

718 p. Hebrew

Rishon LeZion 2024

Price (inc. Shipping): $83.90

Archeology and History Middle East Studies Serials

רוזלי, ישראל איז'ו

לחיות על פי תהום

סיפורים

Rozali, Israel Izo

On thed Edge of the Abyss

277 p. Hebrew

2023

Price (inc. Shipping): $55.40

Literature

רבי, דוד

שירים

פסטיבל הזמר המזרחי

Barbi, David

Poems

Bi-lingual ed Hebrew-Arabic

63 p. Arabic/Hebrew

2024

Price (inc. Shipping): $44.90

הראל, דבורה

נכתב בנפש

תורת האישיות והטיפוסים של ק. ג. יונג וביטוייה בכתב היד

Harell, Deborah

Written in the Soul

311 p. Hebrew

2024

Price (inc. Shipping): $78.90

Psychology / Sociology / Education

עפרת, גדעון

מוסקבה - ירושלים

מקורות האמנות הרוסית באמנות ישראל

Ofrat, Gideon

Moscow - Jerusalem

The Origins of Russian Art in Israeli Art

343 p. Hebrew

Jerusalem 2024

Price (inc. Shipping): $98.40

Arts and Architecture Serials

Ludwig Mayer Jerusalem Ltd.

Israel's First Quality Bookstore (est. 1908)
4 Shlomzion Hamalka St.
P.O.B. 1174
Jerusalem 9101002
Israel
CLICK TO FIND US ON GOOGLE MAPS

Opening Hours
Sunday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00
Monday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00
Tuesday 8:00 - 13:00
Wednesday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00
Thursday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00

T: 972 2 6252628
F: 972 2 6232640
M: mayerbooks [at] gmail [dot] com