CATALOGUE

LATEST ARRIVALS

(מאק, חננאל (ע

מדרש במדבר רבה א

חלק א: פרשת במדבר. מהדורה ביקורתית ע"פ כתבי יד. עם מבוא, מסורת המדרש, חילופי נוסח ופירוש. מפעל המדרש שליד מכון שכטר למדעי היהדות

Mack,Hananel (ed)

Midrash Bemidbar Rabbah I

Part I: Parashat Bemidbar. Critical ed. based on Mss w. an Intr., References, Variant Readings and Commentary. The Midrash Project of the Schechter Institute of Jewish Studies

584 p. Hebrew

Jerusalem 2023

Price (inc. Shipping): $72.40

Biblical and Jewish Studies

(ניהוף, מארן (ע

(מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כז' (תשפ"ב

Niehoff, Maren (ed)

Jerusalem Studies in Jewish Thought xxvii

223H 9E p. Hebr./Engl. abstracts

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $53.90

Archeology and History Biblical and Jewish Studies Biographies Serials

עמינח, נח

עריכת מסכתות שבתועירובין בתלמוד הבבלי

סידור, עריכה, גרסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי ירושלמי

Aminoah, Noah

The Redaction of the Shabbat and Eruvin Tractates of the Babylonian Talmud

Compilation, Redaction, Textual Readings, Parallel Sugyot

1084 p. Hebrew

Tel Aviv 2016

Price (inc. Shipping): $76.40

Biblical and Jewish Studies Serials

עמינח, נח

עריכת מסכת ברכות בתלמוד הבבלי

סידור, עריכה, גרסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי ירושלמי

Aminoah, Noah

The Redaction of the Berakhot Tractate of the Babylonian Talmud

480 p. Hebrew

Tel Aviv 2022

Price (inc. Shipping): $66.90

Biblical and Jewish Studies Serials

צבעוני, לאה

עורי שפת עבר

אלפיים שנות שירה על השפה העברית. שירים, פואמות, פזמונים, שירי ילדים

Tzivoni, Lea

Wake Up Herbrew Language

Two Thousand Years of Poetry about the Hebrew Language

484 p. Hebrew

Jerusalem 2018

Price (inc. Shipping): $96.90

Literature

(בו-דרור, גרסיאלה (ע

[ילקוט מורשת 102 [19

כתב עת לחקר השואה והאנטישמיות. טבת תשפ"ב

Ben-Dror, Graciela (ed)

Yalkut Moreshet 102 [19]

Journal for the Study of the Holocaust and Antisemitism. Dec 2021

294 p. Hebrew

Tel Aviv 2020

Price (inc. Shipping): $61.90

Archeology and History Serials Shoa

טאובר, אליעזר

ערבים במחתרת

תולדות החתרנות הערבית בראשית המאה העשרים

Tauber,Eliezer

Arabs in the Underground

A History of Arab Subversion in the Early Twentieth Century

461 p. Hebrew

Jerusalem 2023

Price (inc. Shipping): $73.90

Archeology and History Middle East Studies

מילשטיין, אורי

התקפת אצ"ל על יפו

בשדות הקרב של מלחמת העצמאות כרך שנים-עשר

Milstein, Uri

The Irgun's Attack on Jaffa

The War of Independence XII

379 p. Hebrew

Ramat Ef'al 2023

Price (inc. Shipping): $55.40

Archeology and History Middle East Studies Serials

(שגב, עידן, וייכרט, רפי (ע

נוירופואתחקה

שירה פוגשת מדע

Segav, Idan; Weichert, Rafi (eds)

Neuropoetica

Poesie Encounters Science

124 p. Hebrew

2023

Price (inc. Shipping): $45.40

Literature

חקק, בלפור

סולם הכלים השבורים

שירים

Hakak, Balfour

Ladder of Shattered Vessels

Poems

320 p. Hebrew

Jerusalem 2023

Price (inc. Shipping): $46.90

Literature

חקק, הרצל

השיר שלא שרו מעולם

שירים

Hakak, Herzel

The Never Sung Song

Poems

320 p. Hebrew

Jerusalem 2023

Price (inc. Shipping): $46.90

Literature

מרזוא, האני

ערב הסעודית וישראל

הגורמים להתקרבות ערב הסעודית לישראל 2017-1991: גורמי פנים וגורמי חוץ במבט השוואה

Marzouk,Hany

The Causes for Sauidi Arabia's Reapprochement with Israel 1991-2017

Internal and External Factors in Comparative Perspective

249H 7E p. Hebr./Engl. abstracts

Tel Aviv 2023

Price (inc. Shipping): $59.90

Archeology and History Middle East Studies

לב טוב, אהרוני. דונחין, יואל

גוף האדם ותפקודו

אנטומיה, פיזולוגיה, מערכות. מחולק לספר ונספח, כאשר אברי האגן המין והרביה הועברו לנספח

Lev Tov, Aharoni; Dunhin, Yoel

The Human Body

Hebrew

Medicine

סיטל, קרפט

גיבורי קשט

אפוס ארמני. תרגם יואל שלום פרץ

Sital, Qarapet

Straw Heroes

An Armenian Epos. Trsl. by Yoel Shalom Perets

146 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $49.40

Literature

השמנית נישן

אפוס צנצ'ורי. תרגם יואל שלום פרץ

The Shamanite

A Manchurean Epos. Trsl. by Yoel Shalom Perets

130 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $49.40

Literature

Pinsk, Meir

Pondering Past

The Tragic Story of Lithuanian Jewry

184 p. English

Jerusalem 2021

Price (inc. Shipping): $41.90

Archeology and History Biblical and Jewish Studies Shoa

(אורון, יאחר. זייברט, שרית (ע

הקורבנות הלא-יהודים של משטר הנאצי

אסופת מאמרים

Auron, Yair; Zaibert, Sarit (eds)

The Non-Jewish Victims of the Nazi Regime

Essays

209 p. Hebrew

2016

Price (inc. Shipping): $38.40

Biblical and Jewish Studies Shoa

ערד, מאיה

שנים טובים

Arad, Maya

Happy NewYears

355 p. Hebrew

Ben Shemen 2023

Price (inc. Shipping): $52.90

Literature

טושה גפלה, אופיר

הרי געש רדומים

תשעה סיפורים ארוכים קצרים

Touche Gaffa, Ofir

Dormant Volcanoes

432 p. Hebrew

Ben Shemen 2022

Price (inc. Shipping): $59.40

Literature

טולוב, יותם

ביום שייגמר הכסף

Tolub, Yotam

The Day the Money Run Dry

313 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $53.40

Literature

שיר, סמדר

שירלי טמפך קופצת ככה

Shir Sidi, Smadar

Shirley Temple Is Still Jumping

504 p. Hebrew

Rishon LeZion 2022

Price (inc. Shipping): $58.90

Literature

(ליבליך, עמיה (ע

המשכילים החדשים

Lieblich, Amia (ed)

First-Generation College Students in Israel

318 p. Hebrew

Haifa 2022

Price (inc. Shipping): $52.40

Middle East Studies Psychology / Sociology / Education

קסטל-בלום, אורלי

ביוטופ

Castel-Bloom, Orly

Biotope

233 p. Hebrew

2022

Price (inc. Shipping): $52.90

ברודי, ירחמיאל

פירוש מסכת כתובות מן התלמוד הבבלי

ב-3 כרכים

Brody, Robert

A Commentary toTB Ketubot

3 vlms

1200 p. Hebrew

Jerusalem 2021

Price (inc. Shipping): $108.40

Biblical and Jewish Studies

(ברודי. כהן. שטמפפר (ע

אוצר הגאונים החדש: עבודה זרה - הורייות

מקורות מדפוסים ומכתבי יד ערוכים לפי סדר התלמוד בליווי הערות ומפתחות

Brody; Cohen; Stampfer (eds)

Otzar Ha-Geonim He-Hadash: Avoda Zara to Horayot

Geomic texts coll. from mss. & printed sources & arr. acc. to the order of the Talmud with intr., notes & indices

398 p. Hebrew

Jerusalem 2022

Price (inc. Shipping): $57.90

Biblical and Jewish Studies Serials

Ludwig Mayer Jerusalem Ltd.

Israel's First Quality Bookstore (est. 1908)
4 Shlomzion Hamalka St.
P.O.B. 1174
Jerusalem 9101002
Israel
CLICK TO FIND US ON GOOGLE MAPS

Opening Hours
Sunday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00
Monday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00
Tuesday 8:00 - 13:00
Wednesday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00
Thursday 8:00 - 13:00 15:00 - 18:00

T: 972 2 6252628
F: 972 2 6232640
M: mayerbooks [at] gmail [dot] com